Led Lighting

co je LED

LED (anglická zkratka Light-Emitting Diode – dioda vyzařující světlo) je polovodičová elektronická součástka, jejíž vlastností je schopnost vyzařovat světlo. Případně infračervené nebo ultrafialové záření. Tím se liší od standardních diod.

LED diody se používají v mnoha zařízeních pro světelnou signalizaci (kontrolky, displeje) a stále častěji i pro osvětlení. Jde o elektronickou polovodičovou součástku obsahující přechod P-N.

Oficiální český název je elektroluminiscenční dioda. Dále se můžeme setkat s pojmenováním jako světelná dioda, svítivá dioda, ojediněle svítivka. Slangově se nazývá ledka.

LED osvětlení

LED svítidla mají nízkou spotřebu el. energie, velmi dlouhou životnost, odolnost a bezpečnost.

hlavní výhody LED osvětlení

 • nízká spotřeba el. energie 60% až 90%
 • dlouhá životnost (50 000 hodin)
 • vysoký světelný výkon
 • vynikající kvalita světla
 • okamžité zapnutí a vypnutí
 • skoro nulový stroboskopický efekt (blikáni)
 • možnost ovládat intenzity světla (stmívání)
 • široký rozsah provozního napětí
 • neomezený počet zapínacích / vypínacích cyklů
 • ekologické, neobsahuje toxické látky
 • elektromagnetická kompatibilita
 • stabilní provoz v širokém rozsahu teplot (až do + 50°C / -45°C)
 • nízká provozní teplota svítidel
 • vysoká mechanická pevnost: vibrace, otřesy, ...
 • minimální náklady na údržbu
 • možnost předělání stávajících svítidel na LED

komerční výhody LED osvětlení

 • úspory el. energie v průměru 70%
 • žádné náklady na údržbu
 • žádné náklady na recyklaci
 • snížené provozní zatížení sítě
 • nižší náklady na modernizaci
 • nižší náklady klimatizačních zařízení
 • ROI v průměru 1-3 roky

nevýhody LED

 • vyšší pořizovací náklady, než tradiční světelné zdroje
 • životnost hodně závisí na teplotě. Používání LED na hranici proudových specifikací může vést k přehřátí pouzdra LED a k následnému selhání zařízení. V případech vyšších teplot se musí zajistit dostatečné chlazení.
 • musí být napájeny proudem správné polarity a hodnoty
 • obvykle vyzařují světlo jen v úzkém paprsku v jednom směru
 • znepokojení z toho, že modré a bílé LED světlo může narušit noční fázi metablolismu. Dnešní diody jsou schopny překračovat bezpečnostní limity specifikované v ANSI/IESNA RP-27.1-05: Recommended Practice for Photobiological Safety for Lamp and Lamp Systems.

závěr

Při provádění energetického auditu bereme v úvahu nejen počet zařízení a jejich spotřebu energie, ale i technické parametry osvětlení. Například světelným výkonem, indexem podání barev (CRI), rovnoměrnost světla a prostoru, atd.… Tyto parametry jsou někdy důležitější, než údaje o spotřebě energie. A určují psycho-emocionální, někdy i fyzickou kondici člověka pokud je dlouhou dobu v uměle osvětlené místnosti.

Vzhledem ke všemu výše uvedenému, můžeme předpokládat že v blízké budoucnosti budou všechny zdroje světla LEDky. Protože její světlo plně splňuje všechny požadavky a potřeby naší doby.

Kontaktujte nás a naši manažeři zodpoví všechny vaše dotazy týkající se energetického auditu a modernizace osvětlení.

dato.enerlux.cz
Zabýváme se i výrobou NN rozváděčů. www.dato.enerlux.cz

optima